Olikin yllättävän vaikea osoittaa omaa osaamistaan sanallisesti. Tehtävänanto tuotti melkoisesti vaikeuksia, mutta intuitiolla mentiin.

Ammatillisen opettajan työkentän tunteminen oli ensimmäinen asia jota AC:lla käsiteltiin. Olen ollut pitkään erilaisissa asiakaspalvelu, myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon tehtävissä. Liiketalouden ja hallinnon ala on siis tuttu työn kautta. Ala on haastellinen, koska merkonomit ja tradenomit eivät sinänsä valmistu suoraan mihinkään tehtävään, kuten esimerkiksi kokkiopiskelijat kokeiksi. Liiketalouden alalta voi siis valmistua hyvin erilaisiin organisaatioihin ja erilaisiin työtehtäviin. Tällä hetkellä olen hallinnollisissa tehtävissä oppilaitoksessa, kaikenlaiset rutiinit ja myös ne "tylsät" työtehtävät ovat tulleet tutuksi. Toisaalta taas työpaikasta riippuen omaan työnkuvaansa saattaa saada kehittää hyvinkin monipuoliseksi, kuten omalla kohdalla on käynyt. Ammatillisen osaamisen olen saanut siis oman monipuolisen työkokemuksen kautta.

Mainitsin esityksessä sen, että pyrin imemään jatkuvasti ammatillista osaamista omasta työstä, ja myös lapsen koulunkäynnistä. Perusopetuksesta voi imeä oppimisen ja opetuksen nykypäivää, jossa pinnalla on esimerkiksi monialaisuus ja ilmiöoppiminen.

Ammatillisen kentän tuntemisessa pidän tärkeänä sitä, että opettaja pysyy alan kehityksessä mukana, ja pystyy myös haistelemaan, minkälaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Liiketalouden puolella varsinkin työpaikat häviävät ja koko alan työtehtävät muuttuvat koko ajan. Tulevaisuutta ja trendejä pystyy haistelemaan ihan seuraamalla erilaisia medioita, ja seurailemalla mitä maailmalla ja esim. kaupan alalla tapahtuu.

Opetuksen suunnittelusta ja arvioinnista minulla ei vielä ollut käytännön kokemusta Portfolio2 kohdalla. Painotin kuitenkin luovuutta ja kehitystyötä, sekä sitä että opiskelijoilla olisi mahdollista itse vaikuttaa opiskeluun, jotta se olisi mahdollisimman mielenkiintoista. Arvioinnissa olin Pofo2-pysäkin aikaan täysin noviisi, mutta Opetusharjoittelussa kesällä 2016 tuli sekin puoli tutuksi. Kerroin AC:lla myös improvisoinnista. Omassa työssäni olen opettajien kanssa keskustellut oppituntien suunnittelusta, ja siitä että joskus suunniteltu tunti menee täysin uusiksi. Kun menee luokkatilaan, täytyy vähän haistella tunnelmaa, ja saattaa hyvin olla että suunnitelma menee täysin uusiksi. Opettajan tulee siis olla luova ja pystyä improvisoimaan.

Omia ohjaustaitojani arvioin Pofossa niin, että olen saanut kokemusta AC:lla omia teemaryhmiäni ohjatessa. Juttelin myös Opetusharjoittelua ohjaavan opettajan kanssa jo Pofo2-aikoihin, ja opin kyllä paljon. Kuten sen, että opiskelijoilla ei voi jättää tuuliajolle, vaan tulee olla aika napakka. Koen että itselläni on hyvät vuorovaikutustaidot ja olen hyvä haistelemaan opiskelijoiden fiiliksiä. Mielestäni olen myös tosi helposti lähestyttävä. Haasteita lähinnä tulee olemaan se, että ekstroverttinä voi olla vaikeuksia kommunikoida sellaisen ihmisen kanssa, joka ei ole niin ulospäin suuntautunut tai esimerkiksi todella hidas. Oppimiskäsityksien suhteen kerroin olevani noviisi, ja annoin myös kritiikkiä siitä, ovatko oppimiskäsitykset ihan ajan tasalla? Tiedon haku ja käsittely on muuttunut niin paljon, että ehkä noita oppimiskäsityksiäkin voisi tutkia ja miettiä uudelleen? Hyvä huomio oli myös se, että tavallaan omassa työssä ohjaan, koska työnkuvani on aika pitkälle opettajien ohjausta :)

Millaista on oman alan opettajuus tulevaisuudessa? Tärkeintä on pystyä katsomaan tulevaisuuteen, eli haistelemaan mitä on tulossa. Pitää pystyä solmimaan kontakteja ja verkostoitumaan, olemaan luova ja kehityshaluinen. Lisäsin oman esityksen lopuksi ilmioppi-kirjasta: " Maailma on oppikirja".


megatrendit_etusivu_0.jpg