Jaana avasi AC:lla kestävää kehitystä mahtavasti. Itse oli ajatellut aiemmin sitä vain ympäristö-näkökulmasta, mutta nyt otettiin esille ekologisen kestävyyden lisäksi kolme muuta ulottuvuutta; taloudellinen kestävyys, kulttuurinen kestävyys ja sosiaalinen kestävyys.

Kun itse työskentelen oppilaitoksessa, ekologinen kestävyys on itselle todella lähellä sydäntä. Päivittäisessä työssä opettajien kanssa yritän itse vaikuttaa esimerkiksi paperin kulutukseen. Jos ajattelen itseäni opettajana, niin varmasti käyttäisin mahdollisimman paljon sähköisiä työvälineitä, jotta paperia kuluisi mahdollisimman vähän. Ope-opinnoissa on onneksi perehdytty tosi paljon erilaisiin verkko-opetusympäristöihin, joihin on ollut pakko tehdä opetusmateriaalia ilman paperia. Uskon että tämä tulee yleistymään tuntuvasti. Tosin esim. perusopetuksen puolella kirjoittamisen on tärkeää oppimisenkin kannalta. Sähköisiä opetusmateriaaleja tehdessä pitääkin panostaa toiminnallisuuteen, jotta pystyy varmistamaan oppimisen.

Meillä myös kierrätetään paljon opetusmateriaaleja, viime viikolla esimerkiksi vein teknisen työn jämäpaloja lähipäiväkodin käyttöön. Toisen roska on toisen aarre :)

Taloudellinen kestävyys on omallakin työpaikalla tullut tutuksi, meillä on hyödynnetty tilat viimeistä piirtoa myöten. Hyvin harvalla esim. on enää kotiluokkaa, vaan opettajat kiertävät luokissa, jotta saadaan kaikki tilat mahdollisimman hyvin hyödynnettyä. Tällä on kuitenkin kääntöpuolensa: oman tilan puuttuminen vaikuttaa suoraan työhyvinvointiin (sosiaalinen kestävyys kärsii, voidaanko aina olla taloudellisia, jos se vaikuttaa muihin osa-alueisiin?).

Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa sitä, että työympäristö on turvallinen, viihtyisä ja esteetön, henkilöstö voi hyvin ja on tasa-arvoa, yhteistoiminnallisuutta, avoimutta ja osallistumisen mahdollisuus. Opetin kesällä 2016 työyhteisötaitoja Metropoliassa, ja nämä asiat ovat todella lähellä sydäntä. Myös omalla työpaikalla usein keskustelen esimieheni kanssa, mitä voisimme yhdessä tehdä, jotta saamme työyhteisön ilmapiiria muutettua paremmaksi?

Kulttuurinen kestävyys on myös hyvin ollut esillä omassa työpaikassa, ja varmasti tulen ottamaan sen  huomioon myös opettajana. Oma kotikaupunkini Sibeliuksen synnyinsijana onkin otollinen paikka vaalia paikallista kulttuuria. Perusopetuksessa on mm. kulttuuripolku, jossa oppilaat tutustuvat paikalliseen kulttuuriin ja historiaan. Miksei tällaisia projekteja voisi tehdä myös ammatillisella puolella, esim, omalla alalla sitoa yhteen liike-elämä ja paikallinen kulttuurihistoria. Monikulttuurisuus on myös tärkeää, erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen, ja olla opettajana esimerkkinä opiskelijoille.

kes%C3%A4t%C3%A4v%C3%A4%20kehitys.jpg
Kuva: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Maalleoppimaan/Miksi%20maalle%20oppimaan/Kest%C3%A4v%C3%A4%20kehitys%20ja%20kasvatus