Ensimmäisinä lähipäivinä tutustuimme omaa ryhmään ja opettelimme olemaan vuorovaikutuksessa. Koska työskentelemme yto-menetelmällä ryhmissä, opiskelutovereiden tunteminen, keskeinen luottamus ja vuorovaikutus on tärkeää. Toimimme opiskelijoina sosiaalisessa verkostossa antaen toisillemme vertaistukea ja luottaen toisimme. Teimme hyviä käytännön harjoituksia, joissa opettelimme toistemme nimiä ja myös vähän taustoja. Tämä on tärkeä asia myös opettajan työssä, omat oppilaat täytyy tuntea, jotta voi opettaa ja ohjata oikealla tavalla. Muodostimme ryhmät, joissa otimme huomioon toisemme aikataulut, ja yritimme myös saada jokaiseen ryhmään mahdollisimman paljon erilaista osaamista. Toisilla meistä on paljon opettajakokemusta, ja taas toisilla, kuten itselläni, ei ollenkaan. Tuutorin mukaan on tärkeää, että ryhmässä on mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä. Itse koen kuitenkin, että ryhmädynamiikan kannalta on tärkeää, että pystymme kommunikoimaan. Oman ryhmän kanssa tuntui heti luontevalta, ja saimme ensimmäisen opiskeltavan asian ja sisällön alulle jo heti ensimmäisen vartin aikana. Näillä aloituspäivillä on suuri merkitys oman oppimisen kannalta, on luontevampaa työskennellä yhdessä pienryhmissä AC-tilassa, kun opiskelijakaverit eivät ole vain nimiä tai kasvoja. Yhteisällisyyden ja vuorovaikutuksen merkitys oppimisprosessissa tuli esiin heti opintojen aloituksessa.

Työskentelen koulumaailmassa ja olen vasta vuonna 2013 lopettanut tradenomi-opintoni, joten kaikki orientoitumispäivänä käytetyt termit olivat tuttuja. OPS koostuu ammattipedagogisista opinnoista, kasvatustieteellisistä perusopinnoista, valinnaisista opinnoista, opetusharjoittelusta ja prosessiportfoliosta, jolla tuon esille omaa oppimisprosessiani ja osaamisen kehittymistä opintojen ajan. Pidän prosessiportfoliota tässä blogissa, jossa päivitän jokaisesta APE-osiosta muistiinpanot ja lisäksi myös oppimistehtävät. Yllätyksenä itselleni tuli se, että tämä opintokokonaisuus todella vastaa sitä, mitä on säädetty laissa opetushenkilöstön kelpoisuudesta (A 986/98). Olin itse ollut käsityksessä, että saavutan tällä opintokokonaisuudella ammatillisen opettajan pätevyyden. Mutta tietyillä jatko- ja lisäopinnoilla voisin olla pätevä opettaja myös muualla. Jos otta huomioon nykyisen hallituksen kaavailuja liittyen ammatti- ja ammattikorkeakoulutukseen, tämä on hyvä tiedostaa tulevaisuuden työmarkkinoita ajatellen.

Tarkoituksena on suorittaa opinnot maltillisessa tahdissa työn ohessa. Olen perheellinen, joten on hyvä heti alussa tunnistaa omat rajalliset resurssini. Tarkoituksena on saada APE-opinnot ja valinnaiset opinnot suoritettua syksyyn 2016 mennessä, ja suorittaa opetusharjoittelu seuraavan vuoden aikana. Tällä hetkellä aion käyttää opintoihin yhteensä kaksi vuotta aikaa, jolloin jää myös varaa yllättäviin tilanteisiin. Olen käynyt kasvatustieteelliset perusopinnot jo aiemmin Helsingin avoimessa yliopistossa, joka keventää hieman opiskeltavaa määrää. Aion kuitenkin hieman kerrata myös kasvatuspsykologiaa ja kasvatussosiologiaa.

Oma oppimisstrategiani on ymmärtää opiskeltava asia mahdollisimman syvällisesti, hakea kaikki asioihin esimerkki käytännön kautta, minkä avulla ymmärrän oppimaani paremmin. Koska minulla ei ole opetus-kokemusta, kaikki termit ja teoriat ovat uusia. Työni kautta tiedän jonkin verran opettamiseen liittyviä asioita, ja esimerkiksi lainsäädäntö ja koulutuksen rakenne ovat tuttuja. Pyrin hyödyntämään opiskelussa myös tätä työn kautta saatua tietoa.

 

kuva.jpg