Täydellinen opetusmenetelmä- ja Aktivoivat työtavat-videoiden pohjalta:

APE5. Hyvän opetusmenetelmän tuntomerkit

Mitkä ovat hyvän opetusmenetelmän tuntomerkit:
- opetus huomioi koko ryhmän (myös yksilöt)
- hyvässä opetusmenetelmässä opettaja ottaa huomioon omat vahvuutensa ja persoonallisuuden
- hyvässä opetusmenetelmässä opiskelija oppii nopeasti, miellyttävästi ja varmasti, ja myös nauttii oppimisesta!
- oppilas voi oppia ilman opetusta, mutta opettaja kuitenkin ohjaa
- opettajan arvoinniolla, ohjauksella ja palautteella varmistetaan syvällinen oppiminen
- hyvässä opetusmenetelmässä opettaja on koko ajan tietoinen oppimisen laadusta
- hyvä ja oikein valittu opetusmenetelmä auttaa opiskelijan lisäksi myös opettaja!
- hyvä opetusmenetelmä motivoi, lisää halua oppia
- lisää opiskelijan itseluottamusta
- varmistaa optimaalisen määrä intensiivistä oppimistekoa
- aktivoi opiskelijoita itsenäiseen ja luovaan ajatteluun sekä ongelman ratkaisuun
- luo avoimen ilmapiirin keskustelulle