Hyvä luennoitsija valmistautuu hyvin etukäteen mennessään luennolle. On hyvä selvittää, minkälainen aikataulu on ja suunnitella luento ja materiaali sen mukaan. Hyvä luennoitsija muokkaa materiaalin ja koko luennon tilanteen mukaan, eikä ajattele vaan että "otanpa koko hela hoidon mukaan ja muokkailen sitten siellä tarpeen mukaan".

Luennolla luennoitsijan eleet, ilmeet ja äänensävy vaikuttavat viestiin. Jos on kova jännittäjä, luentoja kannattaa harjoitella etukäteen, jotta saa varmuutta.

Hyvä luento on mahdollisimman yksinkertainen. Sen voi jakaa kolmeen osaan; innostava ja mielenkiintoinen alku, mahdollisimman yksinkertaisella tarinankerronnan keinolla kerrottu asia ja lopuksi on hyvä kerrata ydinasiat.

Hyvällä luennolla opettaja aktivoi oppilaita, ja muistuttaa tarvittaessa oppilaita tekemään muistiinpanoja tärkeistä asioista. Opiskelija on tärkeää huomioida; on hyvä etukäteen selvitellä opiskelijoiden ennakkotiedot tai käsitykset. Varsinkin ammatillisella puolella on hyvä herätellä opiskelijoiden oppimishalut,  kertoa opiskelijoille esimerkiksi mitä hyötyä luennolla käytävistä asioista on tulevaisuuden ja työelämän kannalta.

Luennollakin voi aktivoida opiskelijoita ja olla vuorovaikutuksessa. Välillä on hyvä pitää pieniä lepotaukoja, jotka katkaisevat luennon, ja opiskelijat voivat vaikka vaihtaa ajatuksia vierustoverin kanssa.

Hyvällä luennolla on rento ja rauhallinen rytmi, jotta kaikki pysyvät mukana. Hyvässä luennossa asioita käsitellään havainnollisesti, käytännön esimerkkien avulla. Pääasioiden tulisi jäädä opiskelijoiden mieleen, vaikeisiin asioihin voidaan syventyä myöhemmin. Keskeistä ei ole nopeus ja käsiteltävän asian määrä, vaan vakuuttavuus.

Hyvässä luennossa voi käyttää myös mielikuvitusta ja persoonallisia elementtejä!

Omaa osaamistani luennoitsijana:
https://optima.oamk.fi/learning/id7/bin/user?rand=3842
AC-istunto APE6-teema