Vähän pohjaa opetusharjoittelupaikasta: ohjaava opettajani käy kanssani samassa harrastuksessa. Muutamaan kertaan juttelimme mahdollisuudesta tehdä harjoittelu hänen oppilaitokseensa. Raisa ehdotti minulle heti alkuun verkko-opintojaksoa, joka olisi kesäopintoina. Minä tietysti olin vähän kauhuissani, osaanko, pystynkö suunniittelemaan kokonaisen 5 opintopisteen jakson verkkototeutuksena. Kesä olisi kyllä loistavaa aikaa toteuttaa harjoittelua, ja sovimme että jakson ajankohta olisi 1.6. - 31.7.2016. Todellisuudessa suunnittelutyö alkoikin ja huhtikuussa, ja vielä elokuun lopulla odottelin viimeisiä opiskelijoiden palautuksia. Voikin sanoa, että harjoittelu venyi n. 4 kuukauden mittaiseksi.

Ilmoittautuminen vetämälleni opintojaksolle aukesi Metropolian opiskelijoille torstaina 12.5.2016. Jännitti, tuleeko yleensä ilmoittautujia, kiinnostaako jakso ketään. Metropoliassa ei kuitenkaan ollut kesätoteutuksena vastaavia verkko-opintoja, Raisa vakuutti että innokkaita löytyy varmasti. Opintojakso täyttyi jo saman päivän aikana, ja opiskelijoilta alkoi tippua viestejä mailiin, pääsisivätkö sittenkin mukaan vaikka olin lupautunut ottamaan vain 20 opiskelijaa. Sovimme että otetaan 30 ensimmäistä ilmoittautujaa. Ilmoittautuneita taisi olla yli 50.

Verkko-opinto jakso aukesi Moodlessa 1.6.2016. Aloitin opintojakson suunnittelun jo huhtikuussa, tapasimme Raisan kanssa muutaman kerran ennen aloitusta. Ensin kävimme läpi Moodlea ja pohdimme jakson sisältöä (etukäteen oli sovittu opintojakson sisällöksi työyhteisötaidot), toisella kerralla katsoimme yhdessä Moodleen luomani melkein valmiin materiaa-lin. Raisa antoi neuvoja materiaalin ja tehtävien suhteen, katsoimme yhdessä että materiaalia on riittävästi, tehtävät ymmärrettäviä ja riittävän laajoja, ja ohjeet selkeät.

Opintojakson suunnittelutyöhön kului yllättävän paljon aikaa. Pelkästään materiaalin haalimiseen, sopivien tehtävien keksimiseen ja Moodle-ympäristön rakentamiseen meni aikaa n. 40-50 tuntia. Ensimmäinen oivallus syntyi suunnitteluvaiheessa, eli en avannut kaikkia teemoja heti opiskelijoille. Näin olisi mahdollista tutustua opiskelijoihin, katsoa millaisia taustoja heillä on, ja miten tehtävät sujuvat. Silloin voisin vielä kesän kuluessa muuttaa suunnitelmaa ja muokata viimeisten teemojen materiaaleja ja tehtäviä. Opiskelijoissa oli paljon nuoria työ-uran alkuvaiheessa olevia ja myös pitkään työelämässä olevia. Yllätyin siitä, miten erilaisia opiskelijoita, eri aloilta ja myös eri ikäisiä opiskelijoita ryhmässä oli.

Päätin luoda materiaalit niin, että olisi n. pakollinen materiaali, ja tarvittaessa omaa osaamista pystyi syventämään lisämateriaalilla. Oppimis-tehtävistä myös huomasi pitkin opintojaksoa opiskelijoiden erilaiset taustat, mutta tehtäviin oli laitettu mahdollisuus esim. tarkastella asioita opiskeluelämän tai harrastusporukan (jopa perheen) näkökulmasta. Pyrin kaikissa tehtävissä siihen, että kenellekään ei tulisi seinä vastaan, eli ei olisi mitään kokemuspohjaa tai käytännön tilannetta johon heijastaa opittua asiaa. Ihanan monipuolisesti opiskelijat tarttuivatkin eri mahdollisuuksiin.

Opiskelijoista 26 palautti kaikki tehtävät. Olin suunnitellut aikataulun niin, että tehtäviä piti palauttaa pitkin kesään, näin pyrin varmistamaan sen että kaikki pysyvät mukana, eikä loppua kohden jää kohtuuttomasti aikaa. Yritin käyttää mahdollisimman monipuolisia lähteitä; erilaisia artikkeleja, organisaatioiden ja yritysten nettisivuja ja hankejulkaisuja, you-tube-klippejä, podcasteja, tein myös lyhyen johdanto-luennon. Jokaisen teeman loppuun laitoin myös kirjallisuutta ja linkkejä, jos joku haluaa syventää vielä oppimaansa. Muutamassa teemassa käytin myös ”prujuja” eli koostin lyhyen materiaalin kirjallisuuden pohjalta.

Olisin halunnut käyttää monipuolisempia tehtäviä, mutta käytännössä se osoittautui mahdottomaksi. Kuitenkin oli kyseessä aihe, jossa pitää pohtia omia toimintatapoja ja sitä miten itse pystyy vaikuttamaan asioihin; miten toimii ryhmässä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Eli pohdiskella, analysoida, reflektoida. Näitä asioita on mahdoton oppia ja mitata esim. tenttimällä, joten päädyin kirjoitustehtäviin. Toki viimeisessä osiossa annoin opiskelijoilla vapaat kädet käyttää luovuuttaa, ja sallin minkä tahansa palautustavan. Samoin ensimmäisessä tehtävässä käytimme  Moodlen verkkokeskustelua, ja ihan mahtavia pohdintoja opiskelijat saivatkin aikaiseksi.

Mikä sitten meni pieleen? Ei varsinaisesti mikään, mutta toki muutamia asioita olisi voinut tehdä paremmin. Oppimistehtävien kirjoittamista on melkein mahdoton ohjata, joten kävikin muutaman opiskelijan kanssa niin, että valmista tehtävää lukiessa huomasi, että opiskelija ei ollut täysin ymmärtänyt olennaista. Oliskin ollut hyvä varmistaa oppimista esim. niin, että olisin laittanut Moodleen viestin viikkoa ennen palautuksen sulkeutumista, että olethan hoksannut nämä asiat kirjoituksessasi... (vaikka ranskalaisilla viivoilla pääkohdat?) Olin päättänyt kuitenkin antaa arvion lisäksi sanallista palautetta joka tehtävästä (26 opiskelijaa, kolme tehtävää, aika paljon työtä?!) ja pyrin näissä myös antavaan rakentavaa palautetta, ihan seuraavia tehtäviä ajatellen.

Muutama opiskelija oli minuun yhteydessä, liittyen materiaaliin. Yllättävän vähän kuitenkin tehtävistä heräsi mitään kysymyksiä, eli voinko tästä päätellä, että olin luonut kattavan materiaalin ja niin hyvät ohjeet tehtäviin, että opiskelijoilla ei vaan ollut mitään epäselvää? Pohdin myös opintojaksoa suunnitellessa, miten yleensä työyhteisötaitoja pystyy opiskele-maan itsenäisesti ja verkossa, kun kyseessä on kuitenkin aihealue, johon kuuluu ryhmässä työskentely ja vuorovaikutus. Pyrin toteuttamaan tehtävät niin, että jokainen joutuu reflektoimaan omaa toimintaansa omassa työympäristössään. Mielestäni onnistuin tehtävässä hyvin, muutaman opiskelijan kohdalla en ihan täysin onnistunut (jäi kuva, että opiskelijoi-den mielestä työyhteisötaidot ja työilmapiiri on jotain johdolle kuuluvaa….?). Tästä keskustelin myös Raisan kanssa, ja hän kertoikin, että aina tuota tavoitetta ei saavuta edes lähiopetuksessa, vaikka kuinka yrittäisi varmistaa oppimista ja ohjata (hoksauttaa?).

Pyrin olemaan myös joustava opettaja, eli annoin tarvittaessa lisäaikaa, jatkoin palautuslaatikoiden voimassaoloa, niin että jokainen pääsee maaliin saakka. En kuitenkaan suostunut päästämään opiskelijoita rimaa hipoen läpi, yksi opiskelija esimerkiksi kysyi, voiko hän päästä läpi vaikka oli suorittanut vain kaksi ensimmäistä teemaa. Näiden kahden palautuksen näyttö ei kyllä riittänyt siihen, kerroin että pystyy kyllä parempaan ja opiskelija palauttikin sitten loputkin tehtävät, ja vielä suoriutui niistä hyvin!

Mielestäni saavutin opetusharjoittelun tavoitteen hyvin. Suunnittelin kokonaisen opintojakson, ottaen huomioon Metropolia ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman. Pyrin käyttämään työelämälähtöistä opetusmateriaalia, ja tehtävät oli suunniteltu niin että opiskelijat joutuivat pohtimaan omaa toimintaansa työelämässä, suhteessa muihin. Olin opiskelijoiden saatavilla ja vastasin sähköposteihin ripeästi ja neuvoin tarvittaessa. Vaikka en fyysisesti ollutkaan oppilaitoksessa, olin tiiviisti yhteistyössä ohjaavaan opettajaan koko opintojakson ajan ja kysyin neuvoa varsinkin arviointiin liittyvissä asioissa.

Vaikka en varsinaisesti verkostoitunut oppilaitoksen muiden opettajien kanssa, pyrin kuitenkin hyödyntämään omia kontaktejani työpaikalla, keskustelin useaan otteeseen omien työkavereiden (opettajia) kanssa opetusharjoittelusta, ja muutama olikin todella kiinnostunut täysin verkossa tapahtuvasta opetuksesta.

Jos ajattelen pedagogisen osaamisen osaamisvaatimuksia, mielestäni tällaisessa kokonaisen opintojakson suunnittelussa ne toteutuivat todella hyvin. Suunnittelin kokonaisen opintojakson, jonka myös arvioin luomieni arviointikriteerien perusteella. Ohjasin opiskelijoita arvioimaan itseään, annoin tarvittaessa rakentavaa palautetta, ja hyödynsin omaa osaamistani arvioinnissa. Joitain kehittämien kohteita myös löytyi omassa toiminnassani. Onneksi olin ottanut huomioon alussa myös mahdollisesti tulevat muutostarpeet. En avannut kaikkia teemoja heti alussa, ja teinkin muutamia muutoksia aineistoon ja tehtäviin vielä matkan varrella. Myös joitain asioita opin verkkomateriaalin käyttämisestä, esim. linkkejä materiaaleihin ai kannata laittaa, vaan ladata pdf-tiedosto oppimisympäristöön. Muutaman linkin takaa kun oli hävinnyt aineisto, materiaalien muutettua toiseen paikkaan. Onneksi tämänkin huomasin ajoissa. Yritin Moodlen lisäksi käyttää myös jotain muuta ympäristöä, ja ensimmäisenä tehtävänä olikin suorittaa esittely Padletissa. Moodleen pääsin opintojakson aikana tosi hyvin sisälle, ihan kaikkia ominaisuuksia en käyttänyt, mutta jos nyt lähtisin opettamaan päivätyönä, osaisin kyllä luoda opintojakson ongelmitta.

Arviointi osoittautui todella hankalaksi kun kyseessä oli pitkät kirjoitustehtävät, pohdin paljon oikeudenmukaisuutta. Opiskelijoilla oli niin erilainen tyyli kirjoittaa. Pyrin arvioinnissa kuitenkin muistamaan sen, että laatu korvaa määrän, ja palasin jatkuvasti omiin tehtävänantoihin (mitäs siellä nyt kysyttiinkään) ja myös opintojakson tavoitteisiin. Huomasin myös sellaisen asian, että kaikki tehtävä oli pakko lukea, ennen kuin aloin tekemään mitään arviointia, jotta saisi kokonaiskuvan osaamisesta. Tälle sain vahvistusta myös omalla työpaikalla, näin äikän opetkin kuulemma tekevät, levittävän kirjaimellisesti kaikki oppilaiden palauttamat aineet lattialle arvioidessa. Opiskelijoilla oli myös selkeästi hyvin erilaisia oppimistavoitteita. Toiset pyrkivät pääsemään mahdollisimman vähällä, ja kaikki tehtävät oli tehty juuri niin ytimekkäästi kuin mahdollista. Tämäkin pitää ottaa huomioon arvioinnissa, joku tähtää kaikessa vitoseen, ja toinen saattaa tyytyä kolmoseen, kaikesta tsemppaamisesta huolimatta.

Opetusharjoittelusta jäi todella hyvä fiilis, koska opiskelijoilta tullut palaute oli todella hyvää. Materiaalia, tehtäviä, ja aikataulutusta kehuttiin. Tällaisesta kokonaisen opintojakson suunnittelusta sai myös aika realistisen kuvan opetustyöstä, kuinka paljon aikaa suunnittelu ja arviointi vie, se työ joka tehdään varsinaisten tuntien ulkopuolella.

Ohessa opetusharjoittelua ohjaavan opettajan Raisan palautetta:

"Sini on suorittanut itsenäisesti kokonaisen opintojakson, määritellyt sille osamistavoitteet koko liiketalouden opetussuunnitelma huomioiden, kehittänyt pedagogisen ratkaisun digitaaliseen ympäristöön,  suunnitellut ja tuottanut sisällön, ohjannut opiskelijoita opiskelija- ja työelämälähtöisesti ja toteuttanut kurssin arvioinnin. Sini on myös aktiivisesti itse puntaroinut omaa rooliaan ohjaajana ja siten toiminut eettisten periaatteiden mukaisesti. Näissä kaikissa asioissa Sini on onnistunut erinomaisesti!

Sini on hyödyntänyt sekä Metropolian sisäistä ympäristöä (kuten Metropolian meininki) ja työelämää hyvin monipuolisesti sekä sisällössä että opiskelijoiden kokemusten kautta. Sini on myös kriittisesti reflektoinut substanssia oman toimijuutensa sekä ympäröivän kontekstin kautta laajemminkin. Sinin oma kokemus on valjastettu opiskelijoiden hyväksi, mutta samalla Sini on myös tuonut opiskelijoiden oman kokemuksen vahvasti esiin ja vahvistanut heidän toimijuuttaan omissa ympäristöissään."


Opetuksessa käyttämäni eräs esimerkki henkilöstön pelisäännöistä: (omalta työpaikalta luvalla lainattu)
Henkil%C3%B6st%C3%B6n%20pelis%C3%A4%C3%A