Ihan mielettömän tärkeä aihe!! Toteutus tehtiin niin, että tehtävät tehtiin itsenäisesti ja niitä käsiteltiin etukäteen AC:lla. Oli kiva että ryhmä oli hyödyntänyt Padlettia tehtävänannossa. Tehtävät olivat monipuolisia ja case-esimerkit hyvä tapa oppia, mutta lähteiden etsiminen oli tosi työlästä. Annoinkin ryhmälle vähän risuja ruusujen lisäksi, opiskelijoille olisi voinut antaa vähän enemmän vinkkejä matskuihin. Toki on nykypäivää, että tietoa pitää etsiä itse, ja tässä harjoiteltiin itseohjautuvuutta, mutta kuitenkin olisi kaivannut vinkkejä materiaaleihin. Tosi työläs jakso siis.

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys tärkeitä asioita. Sen lisäksi, että opettaja tarvitsee työkaluja hoitaa asioita monista eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden kanssa, tarvitaan keinoja parantaa opiskelijoiden välistä kanssakäymistä. Lisätä tietämystä erilaisista kulttuureista, lievittää ennakkoluuloja ja jopa pelkoja. Itse omassa työssäni peruskoulussa seuraan kansainvälisiä projekteja, ja koitan imeä mahdollisimman paljon tietoutta ja ideoita. Ainakin peruskoulussa monikulttuurisuuden lisääntyminen vaatii lisää resursseja; ja mielestäni perusopetuksessa näitä resursseja on paljon käytössä. On S2-opetusta, maahanmuuttajille suunnattua  tukiopetusta ja pienryhmäopetustakin on tarjolla paljon. Onkin kiinnostavaa nähdä, millaiset resurssit ovat ammatillisella puolella, varsinkin nyt kun määrärahoja on leikattu?