Työelämälähtöisyys liiketalouden alalla

Liiketalouden alalla tämä tarkoittaa sitä, että työelämälähtöisyyden täytyy näkyä opetuksessa ja oppimisessa mahdollisimman monipuolisesti. Liiketalouden opettajan tulee järjestää opiskelijoille mahdollisimman erilaisia oppimisympäristöjä jotta opiskelijat saavat mahdollisimman hyvän kuvan siitä, mitä muuttuva työelämä tulee olemaan. Opiskelijoiden tulee myös päästä tutustumaan työelämään niin, että he näkevät jatkuva muutoksen, ja ymmärtävät sen, että jatkuva oppiminen on työelämässä tärkeää.

Yhteistyökumppanit ja verkostoituminen

Haastattelin aiemmin opintojen aikana Raisa Varstaa Metropolia Ammattikorkeakoulusta (9.9.2015). Raisa kertoi että nykypäivän ammattikorkeakoulussa lähes kaikki oppimistehtävät ovat erilaisia projekteja ihan oikeille yrityksille. Toki Metropoliassa on harjoitusyrityksiä, kuten verkkokauppa ja erilaisia simulaatioita verkko-oppimisympäristöissä. Raisa kertoi, että kuitenkin pääasiassa hän yrittää saada opiskelijoille mahdollisimman monipuolisia kehittämistehtäviä ihan oikeista yrityksistä. Hän on mm. kuntosalin kautta löytänyt tiensä erään liikunta-alan start up-yrityksen tukijaksi, ja opiskelijat ovat päässeet  tekemään yritykselle esimerkiksi markkinointisuunnitelman ja suunnittelemaan logon. Uskon että itse avoimena ja sosiaalisena ihmisenä kontakteja ja yhteistyökumppaneita ei ole vaikea löytää, kunhan muistaa pitää silmät ja korvat auki, ja osaa avata suunsa oikeassa paikassa. Sosiaalinen media ja erilaiset verkko-ympäristöt ovat tärkeässä roolissa myös verkostoitumisessa. Kontakteja voi löytää kuntosalilta, seminaarista, kaupan kassajonosta, mutta yhtä hyvin myös vaikka Twitteristä tai Facebookista.  Verkostoituminen ja kontaktit ovat tärkeitä työelämälähtöisyydessä.

Oman osaamisen ylläpito

Tulevana liiketalouden opettajana pidän tärkeänä sitä, että pysyn mukana siinä mitä työelämässä tapahtuu. On tärkeää tietää, minkälaista osaamista työelämässä tarvitaan, ja minkälaisia megatrendejä on tulossa. Portfolio-pysäkki 2:ssa kerroin, että on hyvä pitää koko ajan silmät auki, seurata mitä esimerkiksi kauppojen hyllyillä myydään, minkälaisia tuotteita on tulossa, mistä esimerkiksi somessa ja aikakausilehdessä puhutaan.

Opiskellessani merkonomiksi 90-luvun puolivälissä, tapahtui valtava murros. Me opiskelimme konekirjoitusta, telexin käyttöä ja arkistointia. Kun valmistuin, tuli sähköposti, internet ja kännykät. Oikeastaan suurin osa koulutuksesta oli jo vanhentunutta. Siksi pidän tärkeänä sitä, että opettajan tiedän koko ajan, miten maailma muuttuu, mikä on menossa ja mitä on tulossa. Jo pelkästään kaikenlaisten ilmiöiden seuraaminen auttaa pysymään mukana.

Työelämä ja tulevaisuus

Liiketalouden opettajan työ tulee olemaan haasteellista tulevaisuudessa. Alalta häviää paljon työpaikkoja erilaisten palvelujen siirtyessä yhä enemmän verkkoon. Työelämälähtöisyydessä tärkeää onkin saada opiskelijat ymmärtämään se, että työelämä tulee muuttumaan koko ajan. Mitään stabiilia tilaa ei ole, vaan työssä pitää oppia koko ajan uutta, työympäristöt ja toimintatavat muuttuvat koko ajan.  

Opiskellakseen oikeaa, muuttuvaa  työelämää varten, opiskelijat eivät voi oppia muutosta ja jatkuvaa kehittymistä sellaisissa oppimisympäristöissä, jotka eivät vasta työelämää. Aito työelämälähtöisyys liiketaloudessa tarkoittaa oppimista autenttisissa ympäristöissä, oikeissa yrityksessä ja organisaatioissa. Läheinen yhteistyö yritysten ja organisaatioiden kanssa auttaa ymmärtämään, minkälaista osaamista työelämässä tulevaisuudessa tarvitaan. Liiketalouden alan opettajana minun tulee myös järjestää opiskelijoille mahdollisimman paljon erilaisia, muuttuvia oppimisympäristöjä, jotta opiskelijat voivat oppia oikeita taitoja, ja myös ymmärtävät työelämän jatkuvan muutoksen, sekä luovuuden ja uuden oppimisen tärkeyden.

APE13 toteutuksena

En ollut kovin innostunut Työelämälähtöisyys-jakson ensimmäisestä tehtävästä, mallivastausten etsiminen (puuduttavien lakitekstien selaamista) oli työlästä. Anu oli kyllä tehnyt tosi mahtavan alkuluennon aiheeseen, jossa hienosti kerrottiin mitä vaaditaan. Opintojakson kirjoistustehtävä osui Joululomalle, jolloin oli mahdotonta saada haastateltavia, mutta käytin hyväkseni aiemmin Raisalta saamaani tietoa, ja pohdiskelin työelämälähtöisyyttä liiketalouden alalla.