Annan palautetta Markolle, linkki Markon oppimistehtävään: http://markonamokopinnot.blogspot.fi/2015/06/oppimistehtava-2-ot2.html

Kirjoitelmasta:
- kirjoitelmassa oli tuotu hyvin esiin oppimiskäsitystä oman henkilökohtaisen historian kautta (elämänmakuista tekstiä, helppoa ja viihdyttävää lukea)
- Marko hienosti reflektoinut omaa osaamistaan ja tuonut esille omia kehittymisalueitaan ja miettinyt niitä myös käytännön työn kannalta
- kirjoituksesta sai hyvän kuvan sähkö-alan ammatillisesta opetuksesta
- kuva elävöitti tekstiä
- kirjoituksessa näkyy Markon opettaja-kokemus
- Marko selväsi vähintäänkin kehittyvä-tasolla, ellei jo Noviisi, eli osaa soveltaa tietämystään ammatillisen opettajan työentästä, tuntee ja soveltaa oppimiskäsityksiä ja hyödyntää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja opetuksessa ja ohjaamisessa
Kehitysehdotuksia:
- kielioppiin kannattaa kiinnittää huomiota