Meidän ryhmämme tehtävä oli opettaa muille opiskelijoille Yrittäjyys-kasvatus-aihealue. Kutsuimme ryhmäämme leikkisästi SSS- ryhmäksi (Sini, Salla ja Susanna). Meidän tiimi toimi ihan loistavasti. Minä aloin ideoimaan kuin höyryveturi, sain ajatuksen, että tekisimme jakson ns. käänteisenä opetuksena. Toisin sanoen, materiaalit ja tehtävät etukäteen opiskeltavaksi, ja sitten AC:lla varmistaisimme sen, että kaikki ovat oppineet. Susannalla oli vaikeaa aika kun aloimme suunnittelemaan jaksoa, sovimme että Susanna hyppää mukaan kun ehtii.

Päätimme tehdä koko opintojakson suorittamisesta pretzin, jossa opiskelija voisi ikään kuin ”seurata polkua”. Aluksi pari luentoa ja youtube-klippiä, sitten tentti ja testejä. Netistä löytyi ihan mahtavasti materiaalia mitä käyttää. Omassa osuudessani hyödynsin Järvenpään yrittäjyys-kasvatussunnitelmaan kirjattuja erilaisia käytännön projekteja, joita ammatillisella puolella on toteutettu. Mielestäni onnistuimme ihan mahtavasti. Laitoimme opiskelijat tekemään lyhyen oppimiskirjoitelman, joista sitten keskustelimme AC:lla. Opiskelijoiden piti mm. kertoa, miten omalla alallaan voivat vahvistaa opiskelijoiden sisäistä yrittäjyyttä. Susanna piti vielä oman osuutensa opetuksen, eli ulkoisen yrittäjyyden AC:lla, käyttäen vähän erilaista esitystapaa, eli selkeitä kuvia ja symboleja.

En lähde tässä kertomaan syvemmin yrittäjyyskasvatuksesta, koska osa-alue tuli otettua haltuun opintojaksoa suunnitellessa. Mutta itselläni on selkeä visio siitä, miten sisäistä yrittäjyyttä voi vahvistaa ihan koko ajan, läpi opetuksen, eikä sen tarvitse olla mikään erillinen opeteltava asia tai opintojakso. Yrittäjyyskasvatus on tapa toimia, ja onhan se kirjattu jo perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Opetellaan vastuunottoa, yrittäjämäistä tapaa toimia. Ja yhtä tärkeää on myös opettajan yrittäjämäinen toimiminen, innostuminen, kokeileminen, keksiminen, opiskelijoiden innostaminen ja toimiminen tiimissä muiden kanssa. Myös yrittäjyyteen tutustuminen on tärkeää, koska tulevaisuudessa moni elättää itsensä yrittäjänä. On myös aloja, joissa pääasiassa työskennellään oman yrityksen kautta.

Opintojakson suunnittelu vei kyllä täysin mukanaan, kokonaisen opintojakson suunnittelu oli mielestäni ihan parasta antia APE-opinnoissa tähän asti. Tästä sai todella paljon arvokasta oppia oman opetusharjoittelun suunnitteluun.


YES-300x271.jpg